Odměna

Podle povahy poskytované právní služby sjednávám odměnu advokáta po dohodě s klientem následujícími způsoby:

Paušální odměna:odměna za služby advokáta je sjednána pevnou částkou za kompletní vyřízení věci, jejíž výše je s klientem dohodnuta při převzetí zastoupení.

Měsíční paušální odměna: je vhodná zejména pro podnikatelské subjekty. Je využívána v případě dlouhodobé spolupráce a soustavného poskytování právních služeb především ze strany obchodních společností a podnikatelů.

Časová odměna: odměna za služby advokáta je určena počtem hodin, které advokát na zpracování věci pro klienta fakticky stráví.

Úkonová odměna: odměna za služby advokáta je určena počtem úkonů právní služby, které advokát v konkrétní věci pro klienta učiní (fixní částka za 1 úkon je dle povahy věci přímo stanovena advokátním tarifem).

Při převzetí případu klienta vždy informuji o předpokládaném rozsahu práce advokáta a o celkových nákladech a hotových výdajích, které bude klientem nutné vynaložit za účelem zdárného vyřešení věci.

Služby

Poskytuji právní poradenství a služby především v oblasti občanského, trestního, rodinného, pracovního a samozřejmě i dalšího platného práva. Nabízím zastoupení před soudy civilními, trestními, rozhodčími i před orgány státní správy, sepisování listin, návrhů a podání jménem klienta.

 • Občanské právo
 • Obchodní právo
 • Rodinné právo
 • Správní právo
 • Trestní právo
Mimosoudní řešení sporů

V souvislosti s novelou zákona na ochranu spotřebitele je od 1.2.2016 možno řešit spory mezi advokátem a klientem mimosoudně, před nezávislým orgánem k řešení sporů. K této činnosti byla pověřena Česká advokátní komora (http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=15607).

O mně

Foto

Jsem samostatným advokátem působícím v Olomouci. Vystudoval jsem právnickou fakultu Palackého univerzity v Olomouci, kdy již v průběhu studia jsem absolvoval právní praxi v advokátní kanceláři a na okresním a krajském soudě. Po ukončení studia jsem působil v advokátní kanceláři Mgr. Marcely Horákové v Olomouci na pozici advokátního koncipienta a kde po složení advokátních zkoušek působím jako spolupracující advokát.

Poskytuji komplexní právní služby zejména v oblastech práva občanského, obchodního, rodinného, pracovního a trestního. Právní služby poskytuji formou právních porad, zastupování v řízeních před soudy a jinými orgány, provádím sepis smluv a právních podání a rovněž provádím advokátní úschovy.

Kontakt

  Mgr. Ivo Škola

  č. ev. ČAK 18115
  IČ 06875165

  Riegrova 12
  779 00 Olomouc

  E-mail: skola@advokat-skola.cz
  Telefon: (+420)607 909 113